тръпна

тръпна
гл. - вълнувам се, суетя се, обърквам се
гл. - треперя, потрепервам, разтрепервам се, изпълвам се с трепет, вълнувам, възбуждам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • бера страх — словосъч. страхувам се, страх ме е, боя се, плаша се, безпокоя се, опасявам се, изпитвам страх, изпадам в страх, дострашава ме, идва ми страх, изплашвам се, уплашвам се, изплашен съм, не смея, обзет съм от страх, хваща ме страх, имам страх,… …   Български синонимен речник

  • възбуждам — гл. дразня, раздразням, сърдя, разсърдвам, гневя, разгневявам, нервирам, ожесточавам гл. предизвиквам, пораждам, създавам гл. раздухвам, разпалвам, възпламенявам, паля, запалвам, будя, събуждам гл. съблазнявам, изкушавам гл. вълнувам, развълнувам …   Български синонимен речник

  • вълнувам — гл. развълнувам, покъртвам, трогвам, възбуждам, разтревожвам, безпокоя, обезпокоявам, смущавам, тревожа, изплашвам, алармирам, разчувствувам, раздвижвам гл. създавам смут, бунтувам, сея смут гл. обърквам гл. разбърквам, размесвам, размътвам гл.… …   Български синонимен речник

  • вълнувам се — гл. смущавам се, не съм спокоен, не ме свърта, безпокоя се, тревожа се, сърцето ми играе, силно изживявам, разчувствувам се гл. горещя се, избухвам, паля се гл. надигам се, издигам се, бушувам гл. треперя, потрепервам, тръпна, разтрепервам се,… …   Български синонимен речник

  • затрепервам — гл. треперя, трептя, трепкам, друсам се, треса се, затрепвам, потрепвам, потрепервам, разтрепервам се, потръпвам, тръпна …   Български синонимен речник

  • изпълвам се с трепет — словосъч. треперя, потрепервам, тръпна, разтрепервам се, вълнувам се, вълнувам, възбуждам …   Български синонимен речник

  • не смея — словосъч. страхувам се, страх ме е, боя се, плаша се, безпокоя се, опасявам се, изпитвам страх, изпадам в страх, дострашава ме, идва ми страх, изплашвам се, уплашвам се, изплашен съм, обзет съм от страх, хваща ме страх, имам страх, ужасявам се,… …   Български синонимен речник

  • обърквам се — гл. забърквам се, списвам се, заплитам се, загубвам ума и дума, оплитам се, опетлавам се, обърквам конците, дезориентирам се гл. разстройвам се гл. вмесвам се, меся се, бъркам се гл. вълнувам се, тръпна, суетя се гл. запъвам се, запирам се,… …   Български синонимен речник

  • потрепервам — гл. треперя, разтрепервам се, побиват ме тръпки, потръпвам, треса се, затрепервам, тръпна, друсам се, раздрусвам се гл. трепвам, потрепвам, трептя гл. вълнувам се, изпълвам се с трепет, вълнувам, възбуждам гл. трепкам, играя …   Български синонимен речник

  • потръпвам — гл. потрепервам, треперя, разтрепервам се, побиват ме тръпки, треса се, затрепервам, тръпна, друсам се, раздрусвам се гл. трепвам, потрепвам, трептя …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”